Bạn nên mua note 9 hay iphone 7 plus?

Hai dòng Samsung Note 9 và iPhone 7 Plus được xem là Flagship một thời, mức giá cũng chỉ chênh nhau khoảng 1 triệu và được xem là trung bình nếu tính ở thời điểm hiện tại. Xét về nhiều mặt, bạn nên mua Note...