Một số nội dung NNT cần lưu ý khi sử dụng nộp thuế điện tử

Khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử mới (eTax) người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử cần lưu ý một số tình huống thường gặp và cách xử lý các tình huống như sau:

Trường hợp thứ nhất: NNT sau khi chuyển sang dùng hệ thống eTax đăng nhập bằng thông tin mã số thuế, mật khẩu dùng trên hệ thống iHTKK thì chỉ nhìn thấy chức năng kê khai, dùng mật khẩu của hệ thống nộp thuế điện tử thì báo lỗi.

Cách người nộp thuế khắc phục lỗi như sau:

          – Với lỗi này, NNT đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ thuế điện tử bằng các tài khoản sau:
          + MST-QL để sử dụng tất cả các dịch vụ trên eTax (Mật khẩu là mật khẩu trên hệ thống nộp thuế điện tử cũ).
          + Mã số thuế để sử dụng các dịch vụ khai thuế, hoàn thuế (Mật khẩu là mật khẩu trên iHTKK cũ)

Trường hợp thứ hai: NNT đã sử dụng hệ thống iHTKK hoặc hệ thống nộp thuế điện tử thì đăng ký thêm dịch vụ trên hệ thống eTax như thế nào?

nộp thuế điện tử

Cách người nộp thuế xử lý như sau:

Đối với trường hợp NNT đang dùng dịch vụ nộp thuế điện tử còn dịch vụ khai thuế điện tử đang sử dụng qua các nhà cung cấp T-VAN tại hệ thống cũ. Khi chuyển sang sử dụng eTax thì hệ thống sẽ tự động cho phép NNT tiếp tục được sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trên eTax đồng thời người nộp thuế nếu muốn đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế điện tử trên eTax thì thực hiện như sau:
          + Truy cập vào hệ thống Dịch vụ thuế điện tử bằng tài khoản MST-QL
          + Chọn chức năng Đăng ký dịch vụ
          + Tích chọn , cập nhật địa chỉ email, chữ ký số cho dịch vụ khai thuế. Tiếp đó tiến hành ký và gửi thông tin đăng ký dịch vụ.

Đối với trường hợp NNT đang dùng dịch vụ khai thuế điện tử còn dịch vụ nộp thuế đang sử dụng qua các nhà cung cấp T-VAN hoặc chưa sử dụng tại hệ thống cũ, khi chuyển sang sử dụng eTax thì hệ thống sẽ tự động cho phép NNT tiếp tục được sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên eTax đồng thời người nộp thuế nếu muốn đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử trên eTax thì thực hiện như sau:
          + Truy cập vào hệ thống Dịch vụ thuế điện tử bằng tài khoản mã số thuế.
          + Chọn chức năng , Thực hiện chức năng lấy lại mật khẩu cho tài khoản MST-QL
          + Truy cập lại hệ thống Dịch vụ thuế điện tử bằng tài khoản MST-QL và đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế như trên.

         https://amoscontentgroup.com/

https://amoscontentgroup.com/cong-nghe/

Cách trị nám bằng lá trầu không

Cách nấu lẩu thái chua cay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *