Juniper SRX3600 Thông tin mô tả

SRX3600 hỗ trợ tường lửa lên đến 30 Gbps, tường lửa 10 Gbps và IPS hoặc 10 Gbps của IPsec VPN, cộng với tối đa 175.000 kết nối mới mỗi giây. Được trang bị đầy đủ các tính năng bảo mật tích hợp, SRX Services...