3 sai lầm nên tránh khi in card visit

Card visit chính là ấn tượng đầu tiên của đối tác, khách hàng về chức vụ, ngành nghề, chuyên môn của bạn. Tuy nhiên, rất nhiều tấm card visit không gây được sự chú ý, bởi những cách in sai lầm. Sau đây là những...